« of 7 »

Ступінь пожежної небезпеки визначався за „Шкалою оцінки природної пожежної небезпеки лісових ділянок лісового фонду” розробленою інститутом „Укрдіпроліс” і затвердженою наказом Міністерства лісового господарства України від 2 червня 1997 року № 52 ( додаток 12).

РОЗПОДІЛ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА КЛАСАМИ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ, ГА

Лісництво
Класи пожежної небезпеки
Разом
Середній клас
1
2
3
4
5

Забілоцьке

1195

2773,3

670,9

1722,9

282,7

6644,8

2,56

Потіївське

642,2

2016,2

892,6

1741,2

320,3

5612,5

2,83

Разом:

1837,2

4789,5

1563,5

3464,1

603,0

12257,3

2,7

Територія характеризується високим 2,7  класом пожежної небезпеки, що зумовлено значною питомою вагою вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок хвойних молодняків і середньовікових насаджень та досить інтенсивним відвідуванням лісів місцевим населенням під час пожежонебезпечного періоду.

Територія лісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними віднесена до зони наземної охорони лісів. Охорона лісів від пожеж проводиться силами лісової охорони.

ЗАПРОЕКТОВАНІ ОБСЯГИ ЗАХОДІВ З ПРОТИПОЖЕЖНОГО ВПОРЯДКУВАННЯ

П/П
Найменування
Одиниці вимірювання
Існує
Потрібно за нормативами
Проектується
Термін виконання

1

Створення резерву паливо мастильних матеріалів.

літрів.

600

600

600

Щорічно

2

Організація пунктів зосередження п/п інвентаря

обєкт.

2

1

1

Ревізійний період

3

Створення добровільної пожежної дружини

дружин/чол.

2/14

1/7

1/7

Ревізійний період

4

Організація лісової пожежної станції 1 типу

шт.

1

Ревізійний період

5

Щорічна розробка оперативно-мобілізаційного плану на випадок виникнення великих лісових пожеж

план

1

1

1

Щорічно

6

Перевірка стану готовності до пожежонебезпечного періоду

перев.

1

1

1

Щорічно

7

Проведення роз’яснювальної та виховної роботи серед населення з використанням преси , радіо телебачення та інших засобів масової інформацій

виступів

5

5

5

Щорічно

8

Проведення протипожежної пропаганди з використанням сучасних інформаційних технологій(соціальні мережі, протипожежних роликів, фотографій пожеж, інформації про негативні та соціальні наслідки пожеж)

шт.

3

3

3

Щорічно

9

Встановлення попереджувальних аншлагів

шт.

100

96

96

Ревізійний період

10

Обладнання місць відпочінку й паління

шт.

16

16

16

Ревізійний період

11

Встановлення шлагбаумів

шт.

15

15

15

Ревізійний період

12

Створення мінералізованих смуг

км

435

150

150

Щорічно

13

Догляд за мінералізованими смугами

км

450

450

450

Щорічно

ЛІСОЗАХИСТ

Санітарний стан лісів в даний час слід вважати в цілому задовільний, хоча загальний запас сухостійного і пошкодженого лісу збільшився на 27,30тис.м3 в порівнянні з даними попереднього лісовпорядкування, осередки шкідників і хвороб лісу виявлено на площі 1972,5 га.

 

З метою запобігання розвитку осередків шкідників і хвороб лісу, потрібно під час ведення лісового господарства виконувати вимоги «Санітарних правил в лісах України».

В залежності від появи і розвитку осередків шкідників і хвороб лісу, зміни санітарного стану насаджень, обсяги заходів з лісозахисту, вказані в таблиці, повинні уточнюватись.

ЗАПРОЕКТОВАНІ ЩОРІЧНІ ОБСЯГИ ЗАХОДІВ З ЛІСОЗАХИСТУ

Найменування заходів
Одиниця вимірювання
Запроектовано лісовпорядкуванням
Прийнято 2-ю л/в нарадою
Примітка

1. Лісопатологічне обстеженн

Га.

3000

3000

Щорічно

2. Грунтові розкопки

ям

250

250

Щорічно

3. Обприскування розсадників

га

0,5

0,5

Щорічно

4. Біологічні заходи боротьби:

.

.

.

Щорічно

– виговлення штучних гнізд

шт./га

425/85

425/85

Ревізійний період

ремонт штучних гнізд

шт.

110

110

Ревізійний період

5.Організаційно-господарські заходи:

.

.

.

.

– нагляд за появою осередків шкідників і хвороб

га

250

250

Щорічно