ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ

В ревізійному періоді відтворення лісів проектується здійснювати шляхом лісовідновлення на невкритих лісовою рослинністю лісових ділянках і на зрубах ревізійного періоду.

Із загальної площі невкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і лісосік ревізійного періоду (1303,9 га) потребують лісовідновлення 582,0 га.

З усієї площі лісових ділянок, що потребують лісовідновлення, природне поновлення можливе на площі 182,2 га. На всій іншій площі (399,8 га) створення високопродуктивних лісів із господарсько-цінних порід можливе тільки штучним шляхом(395,4 га) або шляхом сприяння природному поновленню (4,4 га). Проектуючи різні способи лісовідновлення, лісовпорядкування приймало до уваги напрямок і успішність ходу природного поновлення в різних типах лісу і різних категоріях лісових ділянок.

Термін відновлювального періоду для ділянок, призначених для природного поновлення, прийнятий в середньому 6 років.

Період лісовідновлення для ділянок призначених для сприяння природному поновленню прийнятий 5 років. Сприяння природному поновленню передбачається проводити шляхом мінералізації грунту, підсівом насіння на мікропідвищеннях.

Терміни змикання лісових культур і переведення їх у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, в залежності від групи типів лісу і цільової породи, прийняті наступні: для берези повислої – 5 років, для сосни звичайної – 6 років, для дуба звичайного – 7 років.

Терміни створення лісових культур невкритих лісовою рослинністю лісових ділянках встановлюється 5 років.

РОЗПОДІЛ НЕВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК І ЛІСОСІК РЕВІЗІЙНОГО ПЕРІОДУ ЗА ВИДАМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ВПЛИВУ (ПЛОЩА, ГА)

Показники
Лісові ділянки не вкриті лісовою рослинністю
Зруби ревізійного періоду
Разом
рідколісся
згарища, загиблі насадження
зруби
разом
головного користування
інших суцільних рубок

1. Усього лісових ділянок

4,5

28,2

114,6

147,3

326,7

108,0

582,0

в тому числі:

1.1 Лісові ділянки, на яких забезпечується природне поновлення лісу

0,5

4,9

26,6

32,0

141,9

8,3

182,2

із них:

хвойними породами

0,5

3,1

20,4

24,0

7,6

31,6

твердолистяними породами

0,3

0,3

м’яколистяними породами

1,8

6,2

8,0

141,6

0,7

150,3

1.2 Може бути забезпечено шляхом сприяння природному поновленню

0,5

2,9

3,4

1,0

4,4

із них:.

шляхом збереження підросту

.

0,5

2,9

3,4

1,0

4,4

1.3. Може бути забезпечено лісовідновленням тільки штучним шляхом – усього

4,0

22,8

85,1

111,9

184,8

98,7

395,4

ЗАПРОЕКТОВАНІ ОБСЯГИ ЛІСОВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ НА НЕВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНКАХ І ЛІСОСІКАХ РЕВІЗІЙНОГО ПЕРІОДУ (ПЛОЩА, ГА)

Породи, запроектовані для відновлення
Категорії лісових ділянок
Разом
не вкриті лісовою рослинністю (рідколісся, згарища, зруби, загиблі насадження)
лісосіки ревізійного періоду
головного користування
інших суцільних рубок

1. Лісові культури

Сосна звичайна

75,5

172,9

34,1

282,5

Дуб звичайний

7,1

7,1

Береза повисла

36,4

4,8

64,6

105,8

Разом:

111,9

184,8

98,7

395,4

2. Сприяння природному поновленню

Сосна звичайна

3,4

1,0

4,4

3. Природне поновлення

Сосна звичайна

24,0

7,6

31,6

Дуб звичайний

0,3

0,3

Береза повисла

1,8

0,2

0,7

2,7

Вільха чорна

6,2

141,4

147,6

Разом:

32,0

141,9

8,3

182,2

Усього по лісгоспу

Сосна звичайна

102,9

172,9

42,7

318,5

Дуб звичайний

7,4

7,4

Береза повисла

38,2

5,0

65,3

108,5

Вільха чорна

6,2

141,4

147,6

Разом:

147,3

326,7

108,0

582,0

Створення лісових культур шляхом лісовідновлення і лісорозведення проводиться згідно технологічних схем. З врахуванням природного поновлення, типу лісорослинних умов, особливостей ділянки в технологічній схемі вказані способи обробітку грунту, спосіб створення, схема змішування порід тощо.

Протягом перших 4 років за лісовими культурами проектується проведення 10-ти кратного догляду за схемою: 4-3-2-1.

Загальний обсяг доглядів за наявними незімкнутими культурами і за культурами, що проектуються, з врахуванням обсягів лісорозведення в ревізійному періоді, при переведенні на однократний, становитиме 5433,3 га або в середньому щорічно 543,3 га.

В незімкнутих культурах останніх років, які мають значний відпад, запроектовано доповнення на загальній площі 217,6 га або 31,8 га при переведенні на суцільні культури. Увесь обсяг доповнень проектується виконати в перші 2 роки.

Доповнення лісових культур, які створюватимуться протягом ревізійного періоду, повинно проводитись при відпаді більше 15%, як правило весною наступного року після садіння культур. Середній щорічний обсяг доповнення культур, які створюватимуться, становитиме орієнтовно 62,3 га або 9,1 га при переведенні на суцільні культури. Доповнення культур передбачається проводити вручну однорічними сіянцями сосни звичайної та дуба звичайного.

При умові виконання запроектованих лісовідновлювальних заходів на кінець ревізійного періоду в категорії не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок залишиться 112,8 га зрубів останнього року ревізійного періоду, лісовідновлювальні заходи на яких будуть проводитись в наступному ревізійному періоді.

ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ

До фонду лісорозведення лісовпорядкуванням віднесено 231,4 га не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок (галявини), з них створення лісових культур запроектовано на площі 208,3 га. Термін заліснення встановлюється 5 років.

проектний обсяг лісорозведення, га

Породи, запроектовані для лісорозведення
Категорії лісових ділянок
.
Галявини
Піски
Яри, круті схили, кар’єри, шахтні відвали
Інші лісові ділянки

Усього

231,4

1. Лісові культури

Сосна звичайна

208,3

2. Сприяння природному поновленню

Сосна звичайна

6,5

3. Природне поновлення

Сосна звичайна

4,6

Вільха чорна

12,0

Усього по лісгоспу

Сосна звичайна

219,4

Вільха чорна

12,0