Існуючий поділ лісів на категорії проведено згідно Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок ( постанова КМ України від 16 04 2007 року № 733), постанови КМ України від 16 вересня 2015року №712   «Перелік автомобільних доріг загального користування державного значення» . Поділ лісів на категорії за даними базового лісовпорядкування,  в зв’язку із змінами в лісовому фонді, приведений в таблиці

Категорії лісів

Категорії лісів Площа за даними лісовпорядкування, Га Площа за даними лісовпорядкування, %
Рекреаційно-оздоровчі ліси – разом 472,7 3,9
в тому числі:
Ліси у межах міст, селищ та інших населених пунктів 0,5 -
Площа за даними лісовпорядкування, Га 472,2 3,9
Захисні ліси – разом 5593,2 45,6
в тому числі:
Протиерозійні ліси 1975,9 16,0
Лісові ділянки (смуги лісів), які прилягають до смуг відведення залізниць 145,9 1,2
Лісові ділянки (смуги лісів), що прилягають до смуг відведення автомобільних доріг державного значення 49,1 0,4
Лісові ділянки (смуги лісів) уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об’єктів 1514,7 12,4
Інші захисні ліси 1907,6 15,6
Експлуатаційні ліси - разом 6191,4 50,5
ВСЬОГО по лісгоспу: 12257,3 100