РЕФОРМУВАННЯ ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ

РЕФОРМУВАННЯ ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ post thumbnail
0 коментарів

Загроза ліквідації комунальних лісогосподарських підприємств

Дочірнє підприємство «Радомишльський лісгосп АПК», звертається до громадськості через чергову спробу провести «реформування» лісової галузі шляхом перетворення ДП «Ліси України» в публічне акціонерне товариство (далі – ПАТ «Ліси України»).

Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України був розроблений проєкт Закону України «Про особливості управління об’єктами державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України» та опублікований на їх офіційній сторінці 12 грудня 2022 року.

Станом на даний час, на офіційному веб-порталі Верховної Ради відсутні будь-які відомості щодо його надходження та реєстрації.

Даний проєкт не було винесено на публічне обговорення для врахування позиції громадськості, нерозкриті його мета і завдання. Наразі немає жодного роз’яснення переваг та нагальної необхідності для впровадження обраної концепції реформування лісового господарства, зокрема, комунальної форми власності.

ДП «Радомишльський лісгосп АПК» є одним із дочірніх підприємств Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс», який в свою чергу, об’єднує ще 9 лісогосподарських підприємств області, яким передано в постійне користування 300 тис. га земель лісового фонду, що складає 28% від загального лісового фонду нашої області, та є об’єктами спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Житомирської області та перебувають в управлінні Житомирської обласної ради.

Нормами даного проєкту передбачено перехід земельних ділянок та лісів, на землях комунальної власності, що перебувають відповідно до діючого законодавства в постійному користуванні комунальних лісогосподарських підприємств, до сфери управління державної власності в особі ПАТ «Ліси України». Це матиме наслідки позбавлення територіальних громад сіл, селищ, міст Житомирської області права розпорядження таким майном.

Відсутнє фінансово-економічне обґрунтування та прогноз соціально-економічних та інших наслідків від прийняття цього Закону, що в умовах війни та край обмеженого фінансування Державного бюджету України є його значним недоліком.

Частиною 5 статті 10 вище згаданого проєкту Закону України передбачено, що за результатами господарської діяльності Акціонерного товариства формується чистий прибуток, з якого розраховуються та виплачуються дивіденди до Державного бюджету України, що обмежить, скоротить фінансування місцевого та обласного бюджетів.

Централізація ведення лісового господарства, ліквідація існуючих комунальних лісогосподарських підприємств суперечить загальнодержавній реформі децентралізації. Внаслідок чого місцеві ради будуть позбавлені будь-якої можливості впливати на розвиток лісової галузі на місцях, не зможуть виконувати передбачені Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» функції по реалізації екологічної політики України та охороні навколишнього природнього середовища на своїй території.

Необґрунтоване звільнення ПАТ «Ліси України» від необхідності отримання дозволу органів місцевого самоврядування на розроблення відповідної документації із землеустрою, необхідної для реалізації права постійного користування земельними ділянками лісогосподарського призначення, безпідставно звузить повноваження органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування, які визначені ст. 122 Земельного Кодексу України.

Враховуючи те, що Житомирське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство «Житомироблагроліс» Житомирської обласної ради та дочірні підприємства перебувають в управлінні Житомирської обласної ради запропонованим проєктом також порушують права Житомирської обласної ради, як засновника юридичної особи.

Запропоновані норми вище зазначеного проєкту не відповідають нормам основного Закону – Конституції України.

Відповідно до частини 4 статті 13 Конституції України, держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб’єкти права власності рівні перед законом.

Запропоновані зміни до цілої низки нормативно-правових актів, є неправомірними, оскільки проєкт Закону щодо функціонування суспільних відносин, які стосуються володіння, користування та розпорядження лісами, має прийматися з урахуванням відповідних положень діючих основних нормативно-правових актів, що регулюють відносини у даній сфері правового регулювання, а не навпаки.

Прийняття даного Закону негативно вплине на роботу всього комунального лісогосподарського комплексу України, який на теперішній складний період для всієї країни є одним з найбільших платоспроможних комунальних підприємств, який сплачує податки до бюджетів всіх рівнів, підтримує оборону країни, забезпечує підприємства, які обслуговують заклади соціальної сфери лісопродукцією за доступними цінами.

Враховуючи вище викладене ДП «Радомишльський лісгосп АПК» звертається до громадськості з проханням підтримати роботу комунальних лісогосподарських підприємств, як самостійних юридичних осіб та не допустити їх ліквідації. Попередити прийняття зазначеного вище проєкту Закону України в запропонованій редакції на законодавчому рівні.

Categories:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *